top of page

Gulf Oil tăng cổ phần của mình trong Indra Renewable Technologies, đảm bảo vị trí hàng đầuSau khoản đầu tư ban đầu vào tháng 1 năm 2021 vào Indra Renewable Technologies, Gulf Oil International Limited, một phần của Tập đoàn Hinduja, đã tăng cổ phần sở hữu của mình trong Indra trong quá trình gây quỹ Series B. Gulf Oil International Limited đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào Indra, khẳng định cam kết đóng vai trò quan trọng trong tương lai của công ty và chương trình điện khí hóa.


Indra, được thành lập vào năm 2013, chuyên sản xuất nhiều loại sản phẩm năng lượng thông minh, bao gồm Bộ sạc thông minh dành cho xe điện dẫn đầu thị trường và bộ sạc 'Vehicle to Grid' (V2G) hai chiều được thiết kế cho mục đích thương mại và dân dụng.


Camille Nehme, Phó Giám đốc Chiến lược và Chuyển đổi của Gulf Oil International Limited cho biết: “Gulf rất vui mừng được tăng vốn chủ sở hữu tại Indra, hỗ trợ thêm cho hệ sinh thái sạc thông minh và sạc hai chiều sẽ đóng vai trò quan trọng để hỗ trợ nhu cầu lưới điện trong tương lai .”


Gulf tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực xe điện/di động điện tại các thị trường trọng điểm trên toàn thế giới. Là một phần trong chiến lược chuyển đổi của mình, Gulf cung cấp các giải pháp di chuyển bền vững cho người tiêu dùng, tập trung vào việc giảm lượng khí thải thông qua hợp tác với các công ty và đầu tư chiến lược vào công nghệ dưới thương hiệu đã được công nhận của mình.

13 views0 comments
bottom of page